Het fotovoltaïsche proces

Zonnepanelen werken door middel van zonnecellen, kleine eenheden die zonlicht absorberen. Als het zonlicht de zonnecel raakt, worden de halfgeleidermaterialen in de cel geactiveerd. Dat proces, bekend als het fotovoltaïsche effect, zorgt ervoor dat vrije elektronen worden losgemaakt. Daardoor ontstaat een elektrische stroom die als gelijkstroom wordt opgewekt.

Het omzetten van zonne-energie

Om de elektriciteit bruikbaar te maken voor huishoudelijk gebruik, wordt die gelijkstroom omgezet in wisselstroom met behulp van een omvormer. Zo zetten zonnepanelen zonlicht om in schone, duurzame elektriciteit voor onze huizen en bedrijven.

Van gelijkstroom naar wisselstroom

Een omvormer moet je zien als een soort vertaler van zonnepanelen. Terwijl zonnepanelen zonnekracht omzetten in gelijkstroom, zorgt de omvormer ervoor dat die stroom wordt omgezet in de ’taal’ die onze woning begrijpt: wisselstroom. Daardoor kan je de opgewekte energie van zonnepanelen direct gebruiken om je apparaten van stroom te voorzien.

Bouw je eigen reserve op

Wanneer je zonnepanelen hebt, is het moeilijk om je totale elektriciteitsproductie zelf te verbruiken. De overschot wordt dan geïnjecteerd op het net. Aangezien je installatie ‘s nachts geen elektriciteit produceert, verbruik je op die momenten energie die afkomstig is van het net en die dus betalend is. 

Opslag & onafhankelijkheid

Met een thuisbatterij sla je de tijdens de dag opgewekte energie gewoon op om ze later te verbruiken. Dat maakt je onafhankelijk van het elektriciteitsnet. Zeker het overwegen waard dus!

Opstijgende duurzaamheid

Lucht-lucht warmtepompen halen 3/4 van hun energie uit hernieuwbare bronnen: de omgevingslucht. Ze verbruiken bijgevolg ook 1/4 elektriciteit voor de werking van het systeem, maar ook die elektriciteit kan worden opgewekt met hernieuwbare energie (zonne- energie, windkracht, waterkracht en biomassa). Het energierendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt met de prestatiecoëfficiënt (COP) voor verwarmen en het […]

Aangename koeling via omkeerbare warmtepomp

Je kunt optioneel ook koelen met een lucht-waterwarmtepomp. De warmtepomp werkt dan andersom: het toestel koelt het water voor je centrale verwarming in plaats van het te verwarmen. Heb je vloerverwarming, dan loop je dus op een lekker frisse ondergrond.

Efficiënte warmtevoorziening uit buitenlucht

Een lucht-water warmtepomp haalt via een buitenunit warmte uit de buitenlucht en zet ze via de binnenunit om in warm water voor je centrale verwarming en je sanitair. De binnenunit slaat het opgewarmde water op en verdeelt het.

Vicieuze cirkel

Een warmtepompboiler is uitgerust met een koelvloeistof die al op lage temperatuur kookt en gasvormig wordt. Een compressor drukt het gas samen en zo stijgt de temperatuur. De warmte wordt aan het sanitair water in een voorraadvat afgegeven. Het gas wordt opnieuw vloeistof, de druk wordt verlaagd en de hele cyclus kan opnieuw beginnen.