Lucht-lucht warmtepompen halen 3/4 van hun energie uit hernieuwbare bronnen: de omgevingslucht. Ze verbruiken bijgevolg ook 1/4 elektriciteit voor de werking van het systeem, maar ook die elektriciteit kan worden opgewekt met hernieuwbare energie (zonne- energie, windkracht, waterkracht en biomassa). Het energierendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt met de prestatiecoëfficiënt (COP) voor verwarmen en het koelrendement (EER) voor koelen.